Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројекта SMARTWATER од 3. до 7. јула 2023. године у Требињу, организује трећу љетњу школу на тему „Прилагођавање на климатске промјене сектора управљања водама у пољопривреди у БиХ“.

Отварање школе је заказано 3. јула 2023. године у хотелу ,,SL Industry“ у 10 часова.
Ова школа је намијењена студентима, а одржава се по хибридном моделу. Сви учесници школе биће физички присутни у Требињу, док ће гости предавачи своја предавања одржати уживо или путем видео линка.

Циљ догађаја је упознавање учесника, посебно истраживача у раној фази (ESR), са основама климатских промјена, утицаја суше на раст биљака, потребама биљака за наводњавањем, евапотранспирацијом, модернизација система за наводњавање, системa управљања метеоролошким подацима, управљањем на даљину, као и основним аспектима економије у области наводњавања.

Студенти ће тако имати прилику и да науче различите моделе прорачуна евапотранспирације који се примјењују у наводњавању биљака, схвате основне појмове који се односе на физиологију и генетику суше, модернизације у области наводњавања, као и основе економије у управљању водним ресусрима у пољопривреди. Исто тако, нови алати у области управљања на даљину ће се представити кроз огледне активности пројекта, заједно са резултатима добијеним мјерењима на tтерену. За учеснике овог догађаја планирана је и посјета и обилазак најзначајнијих пољопривредних произвођача на подручју Херцеговине који у свом раду користе системе традиционалног и модерног начина наводњавања, као и пумпи, и фабрике за прераду отпадних вода.

 

Download program here!

See you soon in class.