У оквиру тренутних заједничких експерименталних активности на пројекту SMARTWATER извршена је прихрана на локацији Експериментално-едукативног центра у Александровцу (Универзитет у Бањој Луци). 

Ђубрење је обављено у петак 5. јуна 2021. амонијум нитратом (33% N), користећи двије различите количине за два третмана, 25,2 kg/, односно 50,4 kg/. 

Ово је први третман од два предложена у току вегетационог периода. 

Експерименталне активности биће праћене мјерењима различитих параметара земљишта и биљака. Као дио експеримента, постоји 18 парцела, са три различита начина наводњавања и двије примјене азота. Такође су обухваћене и 3 парцеле са референтном травом.

У непосредној близини експерименталних парцела постављена је метеоролошка станица ради праћења различитих климатских параметара. 

Метеоролошка станица је повезана са BlueLeaf платформом како би се помогло у праћењу потреба биљке за водом на терену. 

За овај експеримент користиће се систем наводњавања кап по кап. 

Тренутно у БиХ не постоје подаци о научним истраживањима o употреби кап по кап система наводњавања за узгој кукуруза. Стога би предложене експерименталне активности на обје локације, Бутмир (UNSA) и Александровац (UNI-BL), могле да помогну фармерима да схвате потребу за наводњавањем у различитим дијеловима БиХ. Тачније, знање стечено током овог истраживања могло би да помогне да се разумије које су фазе развоја кукуруза најважније у погледу потреба за наводњавањем

Заједничке истраживачке активности помоћи ће да се разумије ефекат наводњавања кап по кап у узгоју кукуруза и његов допринос у производњи кукуруза.