У склопу Смартwатер.еу је 9 јуна у периоду између 10 и 12:30 одржан први састанк судионика у пољопривреди Више од 30 учесника

У склопу Смартwатер.еу је 9 јуна у периоду између 10 и 12:30 одржан први састанк судионика у пољопривреди. Више од 30 учесника се придружило састанку са активним учешћем у радионици која је за циљ имала покретање дискусије између судионика (са посебиним фокусом на повратне информације од фармерера) о проблемима и недостацима система за наводњавање у Босни и Херцеговини. Овај проблем садржи тешке факторе, а фармери су током 2 и по сатне радионице јасно нагласили неке од њих. 

Цијела радионица се може сумирати у сљедећим ставкама: 

  • Неопходно је ширење информација и података како би се ангажовало више судионика и подијелили примјери најбоље праксе као и најновије информације.
  • Заједнички закључак је да су климатске промјене присутне и фармери су свјесни утицаја истих. Дискутовано је о неколико негативних ефеката које климатске промјене имају на пољопривреду и фармере.
  • Мањи произвођачи се мијењају, све су свјеснији добробита система за наводњавање и прилгођавају се клими и захтјевима тржишта.
  • Недостатак новца стално је присутно питање у пољопривредном сектору, тако да алокацију новца тј. фонд за рурални развој треба усмјерити на развој система за наводњавање; као и улагање у пољопривредне капацитете и способности примјене модерних пракси, улагање у инфраструктуру;
  • Велики и појединачни системи за наводњавање морају постојати и радити заједно, али „удружења за воду“ нису могућност, већ би локалне заједнице требале преузети активнију улогу у стварању „водних заједница“ и управљању водама (једно од предложених рјешења је да локалне организације за прочишћавање воде преузму ту улогу – пољопривредници би лакше прихватили плаћање рачуна за управљање водама, а затим схватили користи које би могли постићи системима за наводњавање, а вода би на овај начин била под контролом/управљањем);
  • Системи за наводњавање су будућност јачања пољопривредног развој у Босни и Херцеговини, а улога СМАРТWАТЕР пројекта игра важну улогу у таквом развоју;