Congreso National de Rega e Drenagem

Congreso National de Rega e Drenagem

Authors: Mihajlo Marković, Nataša Čereković , Đurađ Hajder, Nery Zapata,Teresa A. Paço, Erminio Efisio Riezzo , Sabrija Čadro , Mladen Todorović EventCongreso National de Rega e Drenagem Преузмите...
ISA Ciencia 22, Lisbon Portugal

ISA Ciencia 22, Lisbon Portugal

Authors: Wilk Sampaio de Almeida1,MihajloMarković2, NatašaČereković2, ĐurađHajder2, SabrijaČadro3, MladenTodorović4, NeryZapata5, ErminioEfisioRiezzo6, Teresa Afonso do Paço1 Преузмите...
Промовисање примјене паметних технологија у Босни и Херцеговини

Промовисање примјене паметних технологија у Босни и Херцеговини

Михајло МАРКОВИЋ1, Наташа ЧЕРЕКОВИЋ1, Ђурађ ХАЈДЕР1, Нери ЗАПАТА2, Тереса А. ПАЦО3, Ерминио ЕФИСИО РИЕЗЗО4, Сабрија ЧАДРО5, Младен ТОДОРОВИЋ6 ПРОМОВИСАЊЕ ПРИМЈЕНЕ ПАМЕТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ЗАСНОВАНЕ НА ОБЛАКУ И ДАЉИНСКА СЕНЗИДА) У ПОЉОПРИВРЕДНОМ ВОДОМ У БОСНИ И...