Пројектни задаци 

ISA је координатор WP3: Умрежавање и размјена знања 

ISA учествује у конкретном координисању сљедећих задатака:  

 • Задатак 3.3 Размјена научника и истраживачког особља 
 • Задатак 3.4: Образовање и презентација резултата, научне публикације 

  Чланови тима 

  Teresa Afonso do Paço

  Teresa Afonso do Paço

  координатор & Члан Управног одбора

  Luís Santos Pereira

  Luís Santos Pereira

  Isabel Alves

  Isabel Alves

  Maria do Rosário Cameira

  Maria do Rosário Cameira

  Isabel Pôças

  Isabel Pôças

  Mariana Mota

  Mariana Mota

  Paula Paredes

  Paula Paredes

  Instituto Superior de Agronomia (ISA) припада Универзитету у Лисабону. Мисија ISA је високо образовање, истраживање и развој, као и пренос технологија у научним областима као што су пољопривреда, шумарство и инжењерство природних ресурса, наукa о храни и инжењерство, анимална производња, инжењерство из области животне средине, биологија и пејзажна архитектура. 

  ISA има око 1500 студената основних, мастер и докторских студија. На ISA је запослено 146 професора и 88 истраживача са завршеним докторским студијама и научним радовима објављеним у међународним часописима, књигама и конференцијама. ISA је укљученa у 150 пројеката за истраживање и развој (46 међународних). Координатори су на 2 међународнa и 50 националних пројеката који су финансирани из средстава Европске комисије и националних фондова. ISA је такође укључена у пројекте трансфера технологија.  

  ISA се састоји од 3 призната научно-истраживачка центра. Први је центар за истраживање шума (CEF) и он је центар за интегрисано истраживање шумарства и сродних екосистема, шумских производа и услуга повезаних са шумским ресурсима. Други је LEAF, центар за повезивање пејзажне архитектуре, животне средине, пољопривреде и хране. LEAF центар служи за истраживање целокупног ланца пољопривредно-прехрамбених производа у циљу очувања природних ресурса и производње и квалитета хране. Трећи је центар за примјењену екологију „Prof Baeta Neves“ (CEABN), интегрисана истраживачка јединица са InBIO (Associated Lab, FCT), у партнерству са CIBIO, Унивзитета у Порту, а служи за истраживање примењене екологије у шумским и пољопривредним екосистемима, доприносећи одрживом управљању и коришћењу земљишта. На ISA је такође запослено и административно особље, као и тим за подршку активности у раду на пројектима.  

  ISA тим у пројекту SMARTWATER развија своје активности у оквиру истраживачког центра 

  LEAF (https://vvv.isa.ulisboa.pt/en/leaf/presentation). 

  пратите нас на