У склопу Хоризон 2020 пројекта „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Промовисање ПАМЕТНОГ управљања ВОДОМ у пољопривреди у Босни и Херцеговини) планиране су заједничке експерименталне активности на неколико локација 

 

У циљу планирања извођења агротехничких мјера у току вегетације испитиване биљне врсте (кукуруз), попут наводњавања и ђубрења, извршено је отварање профила земљишта на локалитету Александровац. 

 На почетку се приступило географском позиционирању локације отварања профила (одређивање надморске висине, географске ширине и географске дужине). Након тога, приступило се отварању профила. 

Од основних карактеристика испитиваног земљишта, утврђени су број и распоред хоризоната, дубина земљишта, тип матичног супстрата и морфолошке карактеристике профила (боја, текстура, структура и сл.). 

За потребе одређивања физичких особина земљишта на локалитету Александровац, узети су узорци земљишта у непоремећеном стању, цилиндрима по Копецком, за три дубине земљишта. Узети узорци ће се даље испитивати у лабораторији. 

За потребе одређивање хемијских особина земљишта, узети су узорци земљишта у поремећеном стању, сондом за узимање узорака, за три дубине земљишта. Узети узорци ће се даље испитивати у лабораторији. 

Резултати испитивања физичких и хемијских особина земљишта на локалитету Александровац послужиће у сврху детаљније карактеризације земљишта, које припада типу дистрични камбисол, као и планирању агротехничких мјера на испитиваном локалитету у даљем току експеримента.