Комуникација и дисеминација 

Радни пакет 5 покриваће комуникацију и ширење активности и резултата у конзорцијуму, међу мрежом заинтересованих страна и са цивилним друштвом. Подржаће проток информација, знања и размјену података, подизање свести, а такође ће олакшати употребу резултата пројекта путем средстава дизајнираних за различите циљне групе. 
РПима за циљ да обезбједи да се сви очекивани утицаји повезивања институција промовишу кроз ефикасну стратегију комуникације.

Листа задатака 

 • Задатак 5.1: Успостављање интернет странице пројекта и израда дигиталног идентитета пројекта (вођа задаткаSYSучесницисви) 

 

 • Задатак 5.2: План и стандарди комуникације и дисеминације (вођа задаткаUNIBLучеснициCIHEAMIAMBSYSUNSA) 

 

 • Задатак 5.3: Платформа за ширење информационих технологија (веб и мобилни уређаји) (вођа задаткаSYSучесницисви) 

 

 • Задатак 5.4: Припрема и дисеминација промотивног материјала и материјала за обуку (вођа задаткаUNIBLучесницисви) 

 

 • Задатак 5.5: Развој јавних дигиталних информација и базе знања фокусирајући се на истраживачку сарадњу и географске / тематске аспекте (вођа задаткаUNIBLучесницисви) 

 

 • Задатак 5.6: Организација међународне радионице (вођа задаткаUNIBLучесницисви) 


   

  Партнери укључени у задатак 

  пратите нас на