Координација и менаџмент 

Циљ овог радног пакета је осигурати да пројекат испуњава своје циљеве у оквиру буџета и временског оквираОвај радни пакет надгледаће административно и финансијско управљањеобезбједиcће ефикасну координацију конзорцијума и обезбједиcће комуникацију са Европском комисијомТакође cће подржати и олакшати мобилизацију и укључивање више циљних група / учесника у пројектне активности. 

Овај РП cће посебно омогућити: 

  • праcћењеи контролу напредовања активности у складу са одобреним планом рада; 
  • координацијуи праcћење рада међу свим партнерима; 
  • организацијупројектних састанака и израду пројектних извјештаја; 
  • ефикаснуи прикладну комуникацију са Европском комисијом; 
  • оперативнуи правовремену комуникацију унутар конзорцијума; 
  • подршкуангажовању релевантних заинтересованих страна. 

. 

. 

Листа задатака 

  • Задатак 1.1 Координација пројекта и комуникација са ЕК (вођа задаткаUNIBL). 

  • Задатак 1.2 Техничко и финансијско управљање и извјештавање (вођа задатка UNIBLучесницисви) 

  • Задатак 1.3 Контрола квалитета (вођа задатка CSICучесницисви) 

 

Партнери укључени у задатак 

пратите нас на