SMARTWATER пројект

Како образовање може спасити свијет (кап по кап): интезивирање пољопривреде у Босни и Херцеговини уз помоћ ICT технологија и техника за одрживо управљање водним ресурсима у пољопривреди.

Преузми брошуру

Проблем

Пољопривреда у Босни и Херцеговини се заснива углавном на гајењу биљака без наводњавања, а полусушна медитеранска клима ограничава производњу.

Осим тога, климатске промјене у великој мјери утичу на унапређење пољопривредне производње у БиХ. Због тога је веома важно развити нове стратегије, засноване на паметним алатима и најновијим открићима у паметној пољопривреди. Пут ка побољшању пољопривредне производње полази од образовања и научних истраживања и веома је важно ојачати капацитете научних институција у БиХ за истраживање и повезивање.

Ојачати мрежне, истраживачке и научно-технолошке капацитете Универзитета у Бањој Луци (UNI-BL) и Универзитет у Сарајеву (УНСА) повећати компетенције и вјештине у добијању средстава за успјешно учешће у истраживачким програмима Европске уније (ЕУ).

Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Сарајеву једна је од водећих научних организација из БиХ која се бави истраживањем из области управљања водним ресурсима у пољопривредном сектору.

UNI-BL и УНСА ће дјеловати у уској сарадњи са три државне институције:

  • Федерални завод за пољопривреду Сарајево,
  • Федерални агромедитерански завод Мостар
  • Савјетодавна служба МПШВ.

Рјешење

Рјешење

Ојачати мрежне, истраживачке и научно-технолошке капацитете Универзитета у Бањој Луци (УНИ-БЛ) и повећати компетенције и вјештине у добијању средстава за успјешно учешће у истраживачким програмима Европске уније (ЕУ).

Универзитет у Бањој Луци једна је од водећих научних организација из БиХ која се бави истраживањем из области управљања водним ресурсима у пољопривредном сектору.

УНИ-БЛ ће дјеловати у уској сарадњи са три државне институције:

  • Федерални завод за пољопривреду Сарајево,
  • Федерални агромедитерански завод Мостар
  • Савјетодавна служба МПШВ.

Резултати пројекта

  • Ојачати развој капацитета и људских ресурса на UNI-BL и другим релевантним БиХ институцијама;
  • Јачати умрежавање између UNI-BL, ЕУ институција и других БиХ и балканских институција;
  • Успоставити паметне научне стратегије у области одрживог управљања водом у пољопривреди, а у сврху појачавања и подстицања научне изврсности и иновацијских капацитета UNI-BL и других БиХ институција;
  • Усвајање / остваривање ефикасне стратегије паметне комуникације за адекватно промовисање умрежавања и осигурања очекиваних утицаја на регионалном, националном, ЕУ и глобалном нивоу.

РАДНИ ПАКЕТИ 

Активности и задаци

Координација пројекта

изградња капацитета за истраживање

повезивање и ширење знања

 

истраживачка стратегија

комуникација и дисеминација

Желите да знате нешто више о пројекту SMARTWATER?

Privacy Policy

пратите нас на