У оквиру SMARTWATER пројекта Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву у периоду од 11. До 13. Октобра 2022. године, организовао је и био домаћин првој у серији од три радионице под називом „Horizon Europe and proposal writing“. 

Тим из CIHEMA Bari (Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) одржао је предавања која су се односила на преглед програма финансирања ЕU са фокусом на Horizon Europe те теоретски и практични дио везан за припрему пројектних приједлога. Укупно 11 младих истраживача са Универзитета у Бања Луци и Универзитета у Сарајеву било је присутно на радионици.  

Током и након радионице, учесници су добили одређене задатке који укључују дефинисање проблема или идеје за пројекат као и формулисање циљева, активности, утицаја и оутпута, који су као резултат требали имати завршен нацрт предлога пројекта.. Учесницима су показани начини прикупљања информација на ЕУ порталима и другим алатима, који могу бити корисни за постављене задатке. 

Као финални резултат је и креирање тима за писање (Project writing Team – PWT) новог пројектног приједлога у оквиру SMARTWATER пројекта, састављеног од чаланова свих партнерских земаља у пројекту (Италија, Шпанија, Португал и БиХ).