Михајла Марковића, Наташе Черековића, Ђурађ Хајдера, Нери Запатаб, Тереса А. Пацоц, Ерминио Ефисио Риеззод, Сабрија Чадрое, Младен Тодоровићф.

ПРОМОВИСАЊЕ ПРИМЈЕНЕ ПАМЕТНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОМ ВОДОСПРАВЉАЊУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

3. међународни и 15. национални конгрес –

Српско друштво за проучавање земљишта