ПРИДРУЖИТЕ СЕ SMARTWATER пројекту!

Да ли сте институција или истраживачка организација?
Придружите нам се данас!

SMARTWATER подстиче партнерство са истраживачима, институцијама и организацијама широм Европе.
Ако желите да нам се придружите, контактирајте нас на info@smartwater-project.eu