Универзитет у Бањој Луци (УНИБЛ) основан је 1975. године. Данас представља највећи универзитет у Републици Српској и други по величини универзитет у Босни и Херцеговини. УНИБЛ се састоји од 17 факултета и Института за генетичке ресурсе. Главна улога УНИБЛ је образовање и обука, као и истраживање и развој, укључујући пренос технологија. Више од 15.000 студената уписано је на различите студије на УНИБЛ. На сва три циклуса студија постоји укупно 147 студијских програма. Особље УНИБЛ чини више од 1.500 запослених. УНИБЛ има значајну међународну сарадњу, уз преко 100 споразума о сарадњи са високошколским институцијама и научним институцијама из БиХ и других земаља. УНИБЛ је ангажован на разним међународним пројектима: Erasmus + (60 KA1 ICM и 15 KA2 CBHE пројеката), CEEPUS програм, TEMPUS (89 пројеката), Erasmus Mundus (6 пројеката) i Horizont 2020 пројекти (8). . 

Желите да знате нешто више о UNI-BL?

пратите www.unibl.org

 

Пољопривредни факултет је један од 17 факултета на УНИБЛ. Основан је 1992. године и представља једну од водећих образовних институција у пољопривредним наукама у Босни и Херцеговини. На факултету постоје сва три циклуса студија. Пољопривредни факултет запошљава више од 70 универзитетских професора и асистената и 35 чланова административног особља. Академско особље Пољопривредног факултета учествовало је у реализацији преко 100 националних и 40 међународних пројеката (INCO EU, FP 6 / FP 7 / H2020, HERD, TEMPUS / ERASMUSитд.). Научна истраживања на овом факултету организована су кроз шест института и 12 катедри, са укупно 17 лабораторија. Пољопривредни факултет организује Међународни научни симпозијум AgroReS (АгроРеС) и издаје национални научни часопис „Agro-knowledge Journal“ (Агрознање). Заједно са УНИБЛ, факултет тренутно координира два међународна пројекта (H2020 SMARTVATER i Erasmus + VIRAL) 

 www.agro.unibl.org 

пратите Poljoprivredni fakultet 

Улога у пројекту 

УНИБЛ, као институција координатор пројекта (вођа радног пакета 1) биће у потпуности одговорна за постизање циљева пројекта и њихову реализацију: 1) одговорност за институционалне контакте са локалним и међународним институцијама и везу са Европском комисијом; 2) свакодневна имплементација током трајања пројекта (36 мјесеци) и надгледање да ли се акције правилно спроводе; и 3) одговорност за организацију и спровођење укупних пројектних активности и за техничке, финансијске, административне, комуникационе и аспекте промоције пројекта; 

Координација и 
управљање

Радни пакет 1 Координација и управљање 

 • Задатак 1.1 Координација пројекта и комуникација са Европском комисијом 
 • Задатак 1.2 Техничко и финансијско управљање и извјештавање 

 

Изградња капацитета 
за истраживање

Радни пакет 2 Изградња капацитета за истраживање  

 • Радни пакет 2 Изградња капацитета за истраживање 

  • Задатак 2.3: Љетње школе 

  Комуникација и

   дисеминација 

  Радни пакет 5 Комуникација и дисеминација 

    • Задатак 5.2: План и стандарди комуникације и дисеминације 
    • Задатак 5.4: Припрема и дисеминација промотивног материјала и материјала за обуку 
    • Задатак 5.5: Развој јавних дигиталних информација и базе знања фокусирајући се на истраживачку сарадњу и географске / тематске аспекте 
    • Задатак 5.6: Организација међународне радионице 

    Чланови пројектног тима 

    Михајло Марковић,

    Михајло Марковић,

    координатор пројекта, члан тима

    Златан Ковачевић

    Златан Ковачевић

    члан тима

    Жељко Вашко

    Жељко Вашко

    члан тима

    Маријана Каповић Соломун

    Маријана Каповић Соломун

    члан тима

    Војо Радић

    Војо Радић

    члан тима

    Тамара Стојановић

    Тамара Стојановић

    члан тима

    Наташа Черековић

    Наташа Черековић

    асистент на пројекту, члан тима

    Ђурађ Хајдер

    Ђурађ Хајдер

    истраживач у раној фази, члан тима

    Невена Стојаковић

    Невена Стојаковић

    члан тима

    Милан Шипка

    Милан Шипка

    члан тима

    Младен Бабић

    Младен Бабић

    члан тима

    пратите нас на