Универзитет у Сарајеву (УНСА) је најстарији и највећи универзитет у Босни и Херцеговини (БиХ). Његово оснивање 1949. је убрзало опћи друштвени и културни напредак БиХ симултано пратећи путању европске хуманистичке традиције Хумболдтиан универзитета, континуирано водећи рачуна о повезивању истраживања и образовања, оплемењујући тако БиХ академску заједницу. УНСА је организација која проводи племениту мисију образовања, креативног и међународно компетентног особља у свим областима од интереса за Босну и Херцеговину кроз наставу и истраживања и наставља са одлучношћу да остане предводник у високом образовању у Босни и Херцеговини по квалитету наставе и истраживања, броју студената и академског особља. Тренутно има 2.852 запосленика, од чега је 1.360 академско особље, ангажовано на 522 студијска програма (185 мастер и 93 докторска), са више од 600 студената и особља на програмима размјене.

УНСА активно учествује у бројним пројектима, као што су HORIZON 2020, TEMPUS, FP7, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana, Fulbright, DAAD и други.

Желите да знате нешто више о UNSA?
www.unsa.ba

Пољопривредно-прехрамбени факултет

Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву (Факултет) најстарија је свјетовна високошколска институција у Босни и Херцеговини основана 21.3.1940. године.

Захваљујући оствареним резултатима, а не својој дуговјечности, Факултет је данас у оквирима Босне и Херцеговине најеминентнија високообразовна и научноистраживачка институција у областима пољопривреде и прехрамбених технологија. Образовањем пољопривредних и прехрамбено-технолошких стручњака и резултатима научног рада Факултет је имао и има намјеру задржати важан утицај у креирању и реализацији свих активности везаних за економск исплативу и одрживу производњу квалитетне хране и одрживо управљање агробиолошким природним ресурсима. Болоњски систем студирања на факултету уведен је у школској 2005/2006. години и одвија се по шеми 3+2+3.

Факултет учествује у бројним програмима као шту су: HORIZON 2020, TEMPUS, FP7, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana, Fulbright, DAAD и сл., а који студентима и академском особљу омогућавају јединствено искуство посјете различитим земљама у свијету, те стицањe нових искустава и вјештина. Поред тога, факултет активно имплементира бројне националне и интернационалне пројекте, а издвајају се текући пројекти: “BUGI” – Western Balkans Urban Agriculture Initiative и „LANDS” – Next Destination Balkans: Agricultural Landscapes Development.

Пољопривредно-прехрамбени факултет такођер има искуства у пројектима од државних, федералних и кантоналних министарстава надлежних за образовање и науку, као и међународно финансираних пројеката као што су HORIZON 2020, TEMPUS, FP, WUS, IPA, Erasmus, HERD / Норвешка, USAID, SIDA / Шведска, FAO, COST, DEZA / Швицарска и GTZ / Њемачка.

Улога у пројекту

izgradnju istraživačkih kapaciteta

УНСА је лидер Задатак 2.4: Радионице о могућностима финансирања и приједлозима пројеката
  • Задатак 2.4: Радионице о могуćностима финансирања и изради пројектних предлога (вођа задатка: UNSA, учесници: сви)

Članovi projektnog tima

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Doc. dr. Alen Mujčinović

Doc. dr. Alen Mujčinović

Alen Pavlović

Alen Pavlović

Almira Konjić, MA

Almira Konjić, MA

Dr. Arnela Okić

Dr. Arnela Okić

Benjamin Crljenković, BA

Benjamin Crljenković, BA

Dino Mujanović

Dino Mujanović

Doc. dr. Dženan Hadžić

Doc. dr. Dženan Hadžić

Doc. dr. Emir Bećirović

Doc. dr. Emir Bećirović

Doc. dr. Jasmin Grahić

Doc. dr. Jasmin Grahić

Lejla Čelik

Lejla Čelik

Doc. dr. Merima Makaš

Doc. dr. Merima Makaš

Mirela Mujkić, BA

Mirela Mujkić, BA

Osman Musić, MA

Osman Musić, MA

Doc. dr. Sabrija Čadro

Doc. dr. Sabrija Čadro

Doc. dr. Teofil Gavrić

Doc. dr. Teofil Gavrić

Zuhdija Omerović, MA

Zuhdija Omerović, MA

пратите нас на