CIHEAM-IAMB је италијанско сједиште међувладинe организацијe CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Mediterranéennes), која окупља 13 медитеранских земаља. 

Основан 1962. године, CIHEAM – IAMB је центар за постдипломско високо образовање, примjењено истраживање и развојну сарадњу. 

Све активности CIHEAM – IAMB тичу се питања повезаних са одрживoм пољопривредoм уопште, као што су: сигурност хране, смањење сиромаштва, јачање институционалних капацитета, ефикасно коришћење природних ресурса, експлоатација пољопривредне производње и продуктивности, промоција органске пољопривреде, развој одрживог прехрамбеног система, прилагођавање климатским промjенама, интегрисано управљање приобалним подручјима, оснаживање жена, риболов и аквакултура. 

CIHEAM-IAMB сарађује са више од 20 медитеранских, афричких и азијских земаља и има стотине партнерских односа са институцијама, академским круговима, цивилним друштвима и предузећима која се налазе у разним земљама. 

CIHEAM-IAMB посjедује међународни кампус који се налази у Валензану (Бари, Италија) и канцеларији у Трицасе (Леће, Италија) гдје спроводи активности у сврху промоције одрживог развоја приобалних подручја и заштите биодиверзитета, кроз интегрисане акције, укључујући, између осталог, програм за обуке (изградња капацитета и пренос знања, и размјене добрих пракси), сарадњу са локалним, националним и међународним институционалним актерима, истраживање и праћење морских и приобалних ресурса, а у блиској сарадњи са Универзитетом у Саленту

.

Улога у пројекту 

izgradnju istraživačkih kapaciteta

CIHEAM-IAMB је лидер WP2 за изградњу истраживачких капацитета 

Вођа је сљедећих радних задатака: 

  • Т2.2 – постдипломске стипендије за магистре науке 
  • Т3.1 – Изградња заједничких истраживачких мрежа у одрживом управљању пољопривредним водама 
  • Т4.1 – Научни спољни саветодавни одбор (SEAB) 

 

Чланови пројектног тима 

Mladen Todorovic

Mladen Todorovic

PSG member

Francesco costante

Francesco costante

члан тима

carlo ranieri

carlo ranieri

члан тима

Andi Mehmeti

Andi Mehmeti

члан тима

пратите нас на