У оквиру тренутних заједничких експерименталних активности SMARWATER пројекта, на експерименталноj локацији у Бутмиру, извршено је ђубрење кукуруза.

Ђубрење је извршено у петак, 25. јуна, KAN-ом. Ово је уједно и прво ђубрење изведено у фази В6, а следеће се очекује у фази В14. 

Радови на експерименту активни су на седмичној бази у виду мjерења и истраживања како земљишних, тако и биљних параметара. 

Експеримент на Бутмиру састоји се од 9 плотова са три различита начина наводњавања и једном примjеном азота. Укључени су и плотови са референтном травом.

Метеоролошка станица у сврху  праћења метеоролошких параметара налази се у непосредној близини експеримента. 

Метеоролошка станица је повезана са платформом BlueLeaf како би се пратиле потребе биљака за водом.

Прорачуни потреба за наводњавањем заснивају се на методи водног биланса и свакодневног праћења климатских података. 

У току првог дијела вегетације, односно од 7. маја до 16. јуна, пало је укупно 74 mm (L/m2) падавина. Наводњавањем у варијанти 100% дато је додатних 120 mm, а за варијанту 50% половина те количине, односно 60 mm.

Као што се може видjети са фотографије, ненаводњавани кукуруз је под стресним условима, док је наводњавани кукуруз врло добро реаговао на наводњавање. Већ у овој раној фази разлика у висини је већа од 50 cm